Centrum De Zonnebloom

                                         

 

Als mensheid zijn we collectief aan het ontwaken!  We zijn een gigantische verschuiving aan het maken naar een Aarde op een veel hogere trillingsfrequentie en we her-inneren ons weer dat wij multidimensionale wezens zijn met ongekende, unieke mogelijkheden.

Om die verschuiving te maken is het belangrijk om alles los te laten. Alles. Al ons verleden, ons lijden, onze waarheden, vorige levens, geloofsovertuigingen, geschiedenis, etc. Dan komen we in een leegte terecht, in het Niets. In deze staat ben je los van je overlevingsstrategieën en identificeer jij je niet langer meer met je ego.
Juist vanuit die leegte, dit Niets dat tegelijkertijd ook weer Alles Is, zijn wij in staat om weer verbinding te maken met onze essentie, onze Ik Ben, ons ware multidimensionale Zelf. Ons Hogere BewustZijn kan dan op een natuurlijke manier door ons heen stromen.

We hebben nu de mogelijkheid om uit de matrix te stappen, alles los te laten en te beseffen dat wij allemaal uit dezelfde Bron komen. We krijgen nu de kans om in volledige gelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid, in co-creatie een hele Nieuwe Aarde te manifesteren. Een Aarde waar voor iedereen de ruimte is om zijn eigen unieke stukje uit te dragen. We stappen in een hogere dimensionale wereld, het Aquariustijdperk, de zesde zon van de Maya’s, van Kali Yuga naar Satya Yuga volgens de Hindoes, een Nieuw Tijdperk van Licht.

Dit is ook de belofte die we aan onszelf hebben gemaakt toen we vanuit de 13e dimensie besloten om aan dit project deel te nemen. Wij zijn de Scheppers van een nieuwe werkelijkheid, dit is de tijd waarvoor wij naar de aarde zijn gekomen.

‘Jij bent op wie je hebt gewacht’.

Verbintenis
‘Er bestaat een vlam die nooit kan worden gedoofd. Het is een Licht dat nooit uitgaat.
Deze vlam is heilig en bevindt zich in elk mensenhart. Wanneer we ons verbinden met
deze vlam in ons hart, zal dit Licht ons pad verlichten’  - Rumi

Om op zoek te gaan naar jouw antwoorden, je volledig af te stemmen op jouw Waarheid is het belangrijk om los van alle aangeleerde en vertrouwde waarheden te komen om weer verbinding te maken met je oorspronkelijke Zijn.

Daar is moed en vertrouwen voor nodig. Het oude loslaten en de kwantumsprong maken van je hoofd naar je Hart en het Universum vertrouwen dat de juiste informatie naar je toe komt om jouw unieke, individuele pad te lopen.

Jij mag ervaren dat je een multidimensionaal wezen bent en al Heel bent en ongelooflijk veel capaciteiten bezit alleen ben je dat wellicht vergeten. Capaciteiten die in deze wereld hard nodig zijn om met elkaar in co-creatie, een hele Nieuwe Aarde te creëren.

Het Awakened Awereness Ont-wikkelingspad:
• leert je om voorbij de sluiers te kijken
• leert je bewust te worden van je onbewuste drijfveren
• helpt je zicht te krijgen op jouw Licht- en Schaduwstructuren
• helpt je te ont-waken en vertrouwen te hebben in je Innerlijke leiding, jouw Intuïtie
• leert je te communiceren met je Goddelijke Kracht
• leert je te groeien buiten je comfortzone, ‘out of the box ‘
• leert je verbinding te maken met je oorspronkelijke ZielsBewustZijn
• verbindt je met je Hart en leert je te luisteren naar je Hart, in deze stilte wordt jouw levenspad voel-, zicht en hoorbaar
• herinnert je dat je soeverein bent
• laat je voelen dat de echte Jij Liefde is
• herinnert jou aan jouw volledige expressie als Heelheidswezen

Het Ont-wikkelingspad is opgebouwd uit verschillende modules/groeistappen en is gestoeld op de Nieuwe Tijd.

Wij bewandelen met z’n allen een nieuw Pad. Het oude mogen we met respect achter ons laten, het heeft ons gebracht waar we nu zijn en van hieruit ontvouwt zich een heel Nieuw Pad.

Het Awakened Awereness Ont-wikkelingspad is een initiatief van Angelique Bijlaart – van Lieshout, Jamy Frencken en Monique Houben. Zij hebben dit Pad ontwikkelt als stappenplan/groeipad in het collectieve ontwaken.
                                                                                                                          
Informatie over de verschillende modules of groeistappen is te vinden onder het kopje:
Modules Awakened Awareness Ont-wikkelingspad.